Economie Onderwijs

Discussieplatform

Wat is economie eigenlijk?

Aart de Zeeuw

Het woord economie komt uit het Grieks en betekent regels of wetten (“nomos”) voor het huis (“oikos”). Met het huis wordt dan bedoeld het systeem van productie en consumptie van goederen en diensten, en economie is dan de manier waarop we dat systeem vorm geven. Economie is ook een gedragswetenschap…

Read More
Minder rekenen, meer nadenken

Jesper Nederhoed

Op de Rijksuniversiteit Groningen staat het economisch curriculum grotendeels in het teken van neoklassieke theorie. Het probleem is niet dat neoklassieke theorie an sich “slecht” is, maar er is geen aandacht voor andere stromingen, denkwijzen en economische geschiedenis. De focus op neoklassieke theorie is uitstekend…

Read More
Praat mee!

De opleiding van economen gaat ons allemaal aan. Er moet iets veranderen, zoveel is duidelijk. Maar er zijn geen makkelijke antwoorden, en ruim voldoende moeilijke keuzes te maken. Wat moet de basis van onze opleidingen vormen? Welke vaardigheden zijn essentieel, welke kennis moet erin zitten - en wat kan worden weggelaten? Praat mee, en deel je ideeën!

Read More