Economie Onderwijs

Het Debat

Waar gaat deze beweging voor pluralisme in de economie over?

De beweging voor pluralisme in het economisch denken heeft tot doel om economie een *opener* discipline te maken, en een *sociaal relevanter* discipline. Een belangrijk aspect daarvan is ruimte maken in de discipline voor andere benaderingen dan de huidige mainstream. Dit deel van de website heeft een paar pagina's:

  • Wat is economie? bespreekt of de economische wetenschap altijd over de economie zou moeten gaan. Verrassend genoeg verschillen daarover de meningen.
  • Het debat in Nederland biedt een overzicht van het recente debat in Nederland over het economie-onderwijs.
  • Internationaal debat biedt een breder perspectief op de recente geschiedenis en huidige stand van zaken in de beweging voor een opener en relevanter economie-onderwijs.
  • Het discussieplatform is een podium voor ideeën over hoe we het economie-onderwijs beter kunnen inrichten, met bijdragen van verschillende richtingen binnen de (Nederlandse) academie.
 

Wat is economie?

Debat in Nederland

Internationaal debat

Discussieplatform